علی اکبر بهرمان

دکتر علی اکبر بهرمان (پدر علم ارتوندسی ایران):

دکتر علی اکبر بهرمان در سال ۱۳۱۱ در شهر بیرجند متولد شد، تحصیلات ابتدایى و متوسطه را در بیرجند و دوره دکترى دندانپزشکى را درسال ۱۳۴۰ با اخذ رتبه اول در دانشگاه تهران گذرانید. وى پس از اخذ درجه دکترى عازم آمریکا شد و به ترتیب در سال هاى ۶۶ ، ۶۴ و ۶۷ به اخذ تخصص در دندانپزشکى اطفال و ارتودنسى (ردیف کردن دندان‏ها) و MS از دانشگاه‏هاى معتبر آمریکا نائل گردید. وى پس از اخذ درجات مذکور به کشور بازگشت و تاکنون منشاء خدمات آموزشى، پژوهشى، اجتماعى و مدیریتى در ابعاد وسیعى بوده است. دکتر بهرمان رامى‏توان پدر ارتودنسى ایران نامید زیرا ایشان نه تنها اولین متخصص ارتودنسى مى‏باشد بلکه موجبات گشایش دوره‏ هاى تخصصى ارتودنسى را در دانشگاه شهید بهشتى و سایر دانشگاه هاى ایران فراهم کرده است. بهرمان چندین مقاله به زبان فارسى و انگلیسى در مجلات داخلى و خارجى به چاپ رسانده که موجب افتخار هر ایرانى است. از نظر مدیریتى چندین سال به سمت رئیس دانشکده دندانپزشکى، معاونت دانشکده و مدیریت گروه تخصصى ارتودنسى در دانشگاه شهید بهشتى خدمت نموده و در مدت مدیریت خود در توسعه دانشکده مجدّانه کوشیده است. ضمناً در بیش از ۱۳ کمیته، شورا، و جوامع صنفى عضویت و یا ریاست دارد.

شرح حال و خدمات دندان پزشکی دکتر بهرمان در ایران:

۱- فارغ التحصیل دانشگاه تهران خرداد ماه ۱۳۴۰ با احراز رتبه اول و اخذ مدال درجه اول علمی و بورس تحصیلی برای دوره های تخصصی از وزارت فرهنگ.

۲- چهار سال و نیم تحصیلات تخصصی و فوق تخصصی در ارتودنسی و دندان پزشکی عمومی و کودکان و اخذ درجه علمی MSc از دانشگاه روچستر نیویورک در مرکز دندان پزشکی ایستمن. دکتر بهرمان اولین دندان پزشکی در ایران است که موفق به گذرا ندن دوره کامل ارتودنسی همرا ه با اخذ درجه MSc شده است.

۳- خدمات دانشگاهی دکتر بهرمان از شهریور ۱۳۴۶ با استاد یاری در دانشگاه ملی سابق (دانشگاه شهید بهشتی) آغاز شده است. مسؤولیت ها و خدمات دکتر بهرمان در دانشگاه مذکور را به ۳ دوره میشود تقسیم کرد که در طی ۳۵ سال خدمت انجام داده است.

دکتر علی اکبر بهرمان اولین دندان پزشکی در ایران است که موفق به گذراندن دوره کامل ارتودنسی همراه با اخذ درجه MSc شده است.

تحقیقات و مقالات:

یازده پروژه تحقیقاتی که قسمتی در مجلات ایران و بین المللی به چاپ رسیده است. یکی از این پروژه ها در مورد بررسی رشد و نمو استخوان های جمجمه است که درمیمون با روشی خاص به عنوان اولین بار در دنیا انجام شده است. یازده مقاله فارسی و انگلیسی که در مجلات معتبر ایران و بین الملل به چاپ رسیده است.