محمدرضا راشد محصل

دکتر محمدرضا راشد محصل (نویسنده، پژوهشگر و استاد بزرگ ادبیات فارسی):

دکتر محمدرضا راشد محصل در خردادماه سال ۱۳۱۵ هجری شمسی در خانواده ای روحانی در روستای افضل آباد ماژان از توابع خوسف بیرجند متولد شد. وی پس از اتمام تحصیلات مقدمانی در بیرجند در ۱۳۳۳ به خدمت فرهنگ درآمد و پس از طی دوره های عالی تحصیلی در سال ۱۳۵۳ مدرک دکترای زبان و ادبیات فارسی را گرفت.

تحصیلات: دکتری زبان و ادبیات فارسی

سابقه فعالیت: همکاری با فرهنگستان زبان ایران، عضو هیأت علمی دانشگاه جندی‌شاپور اهواز (شهید چمران فعلی)، همکاری با شورای کتاب کودک، تدوین دایره المعارف (قاموس)، تدریس در دانشگاه تبریز، همکاری با دانشکده ادبیات مشهد و دانشگاه بیرجند، عضو هسته قطب علمی فردوسی‌شناسی و عضو هیأت مدیره فرهنگسرای فردوسی.

کارنامه علمی:
کتابها: پرتوهایی از قرآن و حدیث در ادب فارسی، گزیده حدیقه سنایی با شرح و توضیح، نشانه شناسی ادبی در کاربرد قرآن و حدیث، تاریخ فرهنگ و آموزش نوین در بیرجند، فارسی عمومی، (با همکاری دکتر بهنام‌فر و دکتر محمّدی)، داستان گشتاسب در دو نگاه (پیکره شناسی و دریافتهای اجتماعی)، نظارت بر تهیه و چاپ سه کتاب شاهنامه ‌پژوهی و خیّام شناخت و عطّار شناخت (ویژه‌نامه‌های فردوسی، خیّام و عطّار).
مقالات: بیش از ۸۰ مقاله
همایشها و مجامع علمی: بیش از ۴۰ همایش داخلی.