محمد حسن راشد محصل

دکتر محمد حسن راشد محصل (پدر گیاه شناسی ایران):
در سال ۱۳۲۱ در بیرجند متولد شده و پس از طى تحصیلات مقدماتى و متوسطه در بیرجند و اخذ لیسانس گیاه شناسى در دانشگاه تهران و چند سال خدمت نظام وظیفه و دبیرى دبیرستانهاى بیرجند درسال ۱۳۵۲ به آمریکا عزیمت نمود و درسال ۱۳۶۰ پس از اخذ فوق لیسانس و دکتراى گیاه شناسى و زراعت خدمات خود را در دانشگاه فردوسى مشهد آغاز نموده است .

دکتر راشد مسئولیت هاى متعددى را در امور اجرائى و آموزشى و پژوهشى در دانشگاه فردوسى داشته است که مى‏توان از ریاست ایشان در دانشکده کشاورزى دانشگاه فردوسى درگذشته و حال و مدیریت گروه زراعت واصلاح نباتات در چند مرحله و سرپرستى موزه گیاه شناسى دانشگاه از سال ۱۳۶۰ تاکنون نام برد.

راشد شانزده مقاله علمى به زبان فارسى در مجله علوم و صنایع کشاورزى و ده مقاله علمى به زبان انگلیسى در مجلات مختلف علمى جهان منتشر نموده‏ است. وى علاوه بر عضویت در مجامع علمى داخلى و خارجى وانجام ۱۲ طرح تحقیقاتى تاکنون ۱۱ جلد کتاب به شرح زیر تألیف ، ترجمه و یا گردآورى نموده است :

۱٫ اصول و عملیات و دیمکارى ترجمه  به اتفاق عوض کوچکى ، مشهد ؛ انتشارات جهاد دانشگاهى، چاپ پنجم ، ۱۳۷۵ .

۲٫ علف‏هاى هرز و کنترل آنها جلد ۱و ۲ ترجمه  به اتفاق ح .رحیمیان . و م. بنایان ، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهى، چاپ سوم ، ۱۳۷۴ .

۳٫ روشهاى کشت بافت‏هاى گیاهى ترجمه به اتفاق م. بنایان ، مشهد ؛ انتشارات باژاوا، چاپ دوم ۱۳۷۵ .

۴٫ کلیات تاکسونومى گیاهى ترجمه  ، مشهد ؛ انتشارات دانشگاه فردوسى ، ۱۳۷۳ .

۵٫ شناخت تیره هاى گیاهان گلدار ترجمه  به اتفاق م.اکبرزاده ، مشهد ؛ انتشارات دانشگاه فردوسى چاپ دوم ، ۱۳۷۵ .

۶٫ تولید بذر در محصولات زراعتى ترجمه  به اتفاق م .کافى ، مشهد ؛ انتشارات جهاد دانشگاهى، ۱۳۷۱ .

۷٫ رستنى هاى خراسان تألیف  ، مشهد : انتشارات دانشگاه فردوسى ، ۱۳۷۳ .

۸٫ فیزیولوژى علف کش‏ها ترجمه  به اتفاق م.نصیرى ، مشهد ؛ انتشارات جهاد دانشگاهى، ۱۳۷۲٫

۹٫ زراعت غلات ترجمه  ، به اتفاق م.حسینى ، م.عبدى و ع.ملافیلابى ، مشهد ؛ انتشارات جهاد دانشگاهى ، ۱۳۷۶ .

دکتر راشد در ترجمه کتاب با اساتید دیگر دانشگاه فردوسى به شرح زیر همکارى داشته است:.۱۰ کوچکى عوض ، محمد حسن راشد محصل ، م.نصیرى محلاتى و ر.صدرآبادى، »مبانى فیزیولوژیکى رشد و نمو گیاهان زراعتى « ترجمه مشهد:انتشارات آستان قدس چاپ سوم ۱۳۷۴ .

۱۱٫ رحیمیان ، ح. ، راشد ، م. ح. ، و م. بنایان ، »علف هاى هرز و کنترل آنها « ترجمه  مشهد: انتشارات جاوید ، ۱۳۶۹ .

دکتر راشد چند سال است به درجه استادى ارتقاء یافته ، و تاکنون بیش از ده درس گیاهشناسى و زراعت در سطوح مختلف کارشناسى ، کارشناسى ارشد ، و دکترى تدریس نموده و بیش از ۳۰ مورد راهنمائى پایان نامه هاى کارشناسى ارشد و دکترى را پذیرفته‏است.

راشد در فروردین ماه ۱۳۷۹ به استادى ممتاز دانشگاه فردوسى مشهد انتخاب شده است.