محمد اسماعیل رضوانی

دکتر محمد اسماعیل رضوانی (پدر تاریخ معاصر ایران): محمد اسماعیل رضوانی از مفاخر تاریخ نگاری عصر حاضر و از پژوهشگران بلند آوازه و نامبردار ایران است. وی به سال ۱۳۰۰ هـ .ش در روستای خراشاد در خانواده­ای روحانی چشم به جهان گشود. ادامه مطلب