محمد تقی راشد محصل

دکتر محمد تقی راشد محصل (استاد برجسته زبان شناسی ایران): استاد دکتر محمد تقی راشد محصل در سوم شهریور ماه ۱۳۱۸ خورشیدی در خانواده ای روحانی در روستای افضل آباد از توابع بخش خوسف شهرستان بیرجند متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه ادامه مطلب

محمد حسن راشد محصل

دکتر محمد حسن راشد محصل (پدر گیاه شناسی ایران): در سال ۱۳۲۱ در بیرجند متولد شده و پس از طى تحصیلات مقدماتى و متوسطه در بیرجند و اخذ لیسانس گیاه شناسى در دانشگاه تهران و چند سال خدمت نظام وظیفه و دبیرى ادامه مطلب

محمدرضا راشد محصل

دکتر محمدرضا راشد محصل (نویسنده، پژوهشگر و استاد بزرگ ادبیات فارسی): دکتر محمدرضا راشد محصل در خردادماه سال ۱۳۱۵ هجری شمسی در خانواده ای روحانی در روستای افضل آباد ماژان از توابع خوسف بیرجند متولد شد. وی پس از اتمام تحصیلات مقدمانی ادامه مطلب