محمد جعفر یاحقی

دکتر محمد جعفر یاحقی (استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی): یاحقی فرزند محمد حسن، در سال ۱۳۲۶ خورشیدی در شهرستان فردوس زاده شد. تحصیلات ابتدایی را در زادگاه و سپس در مشهد (در ۱۳۴۶هـ .ش) سپری نمود. در همین سال در رشته­ی ادامه مطلب